Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
6 februari 2011

Groeten vanaf het Alpha Ruimteschip!

De kleine microdeeltjes die in de microkosmos wonen zijn een minuscule vorm wat de sterren en planeten zijn voor de kosmos (macrokosmos). Om het oude gezegde aan te halen: “Zo boven, zo beneden” maar we kunnen ook zeggen: Wat op macrokosmisch niveau gebeurt, gebeurt ook op een microkosmisch niveau, of minstens iets gelijkaardigs.

Op dezelfde manier, en zij die occulte literatuur hebben bestudeerd, zullen dat weten, zijn dingen die in de 3 dimensionale wereld plaats vinden, korte tijd daarvoor al gebeurd op het astrale plan, voordat ze zich materialiseren in de stoffelijke wereld. Dit zijn de gevoelens die jullie soms hebben als je denkt dat je de situatie die net gebeurde al hebt ervaren, jullie noemen dat een ‘dejà vu’.

In de nacht, als je slaapt, verlaat je astraal lichaam, samen met je andere lichamen het stoffelijke lichaam dat in een verstarde of vegetatieve staat achterblijft, alsof het rust in de ‘zoete slaap van de dood’- en gaat naar andere plaatsen waar je doorgaat met het proces van leren of van dienst verlenen.

Je kunt na verloop van tijd gemerkt hebben, specifiek in de vorige maanden, dat meer mensen onze boodschappen channelen. Iets dat als een zeer klein fenomeen begon en zeer zeldzaam was, tot op het punt heeft toegenomen, vandaag aan het begin van 2011 waarop de mensheid veel mediums, channelers, sprekers, instrumenten, of als je dat liever wilt noemen mensen heeft die hun lichaam verlaten in dienst om zichzelf aan te bieden als doorgevers zodat alle informatie die wij willen aanbieden, effectief en snel beschikbaar wordt voor alle lezers van jullie communicaties.

Wij liepen daar al op vooruit in die vorige boodschappen en jullie zien nu de waarheid dat het aantal channelers buitengewoon heeft toegenomen. En dat kan niet eens anders omdat jullie je kwantumsprong maken naar een subtielere dimensie, iets dat al gaande is – alhoewel het niet drastisch gebeurt maar langzaamaan – terwijl meer en meer mensen het vermogen ontwikkelen om telepathisch met ons contact te leggen.

Telepathie is een kwaliteit die wordt ontwikkeld terwijl het menselijk wezen antwoordt op bepaalde patronen van gedrag en als haar basische lichamen (stoffelijk, etherisch, astraal/emotioneel, mentaal en causaal) meer subtiel worden. Door de verfijning en door het langzaam toenemende proces om lichter te worden, hoe meer subtiele lichamen van de mens een opstijging naar een hogere staat beleven. Ten slotte, als eenmaal alle lichamen van menselijke wezens zijn opgestegen (dit is het Ascentieproces en niet iets anders) zal de mens zich in een spontane en natuurlijke vorm bevinden in een hogere dimensie.

En dat zal het resultaat zijn van jullie eigen evolutionaire krachtsinspanning, wij zullen daar helemaal niet tussen gekomen zijn. Die verdienste is van jullie en dat is werkelijk prachtig en welke waarde en toepasselijkheid voor wat jullie bereikt hebben! Wat jullie overdag doen, terwijl je in wakende staat verblijft, samen met wat er ’s nachts plaats vindt met je subtiele lichamen, dat is wat je ziel voortdrijft vanaf de positie waar je min of meer eeuwenlang of zelfs millennialang statisch bent geweest naar de nieuwe situatie waarin jullie heel spoedig zullen leven. Vergeet niet dat jullie multi-dimensionale wezens zijn en dat je niet alleen maar leeft op het stoffelijke plan van vormen.

Ieder van jullie die door een gelijkaardig soort ervaring gaat, misschien niet precies hetzelfde, als je de ascentiestap genomen hebt die in deze tijd van planetaire verandering gebeurt, jullie zullen allemaal Gaia helpen te veranderen, jullie geliefde Moeder, naar een glorieuze staat van de Nieuwe Aarde.

We hebben in onze eerdere verklaringen gezegd dat geen van ons met zekerheid de datum weet wanneer die evolutionaire sprong effectief wordt, waarin jullie leven als de nieuwe mensheid van de planeet. Maar we weten een ding, namelijk dat de overgang van de oude Aarde naar de Nieuwe Mensheid succesvol zal worden uitgevoerd, en dat kan niet anders gebeuren, omdat de Goddelijke Schepper heeft bevolen dat dit jullie bestemming zal zijn.

Laten we samen bidden dat deze dimensionale verschuiving, deze opperst spirituele volbrenging ten behoeve van de mens, zeer spoedig wordt verleend.

Vrede en Liefde

Bron: commandant Sohin

Kanaal: CristianWon

Vertaling: Winny