Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
30 Januari 2011

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

De gehele bemanning van het Alfa Sterrenschip en de commandant die nu tot jullie spreekt, maar een paar duizend kilometer boven de Aarde, de geweldige Moeder Gaia, hebben het op dit moment vrij rustig maar zijn vol verwachting omdat wij zonder enige twijfel weten dat de tijden niet komen, zij ZIJN er al.

Het is niet langer noodzakelijk jaren en jaren te wachten voor het zich ontwikkelen en ontvouwen van het Goddelijke Plan in deze wereld; het wachten is over. Dus ja, wij zijn kalm hier aan boord van ons Interstellaire Sterrenschip, maar tegelijkertijd zijn wij alert en goed voorbereid in het geval wij in actie moeten komen op dit moment, wat helemaal niet vreemd zou zijn.

Wat wij, ‘hierboven op onze strategische locatie en verborgen voor jullie technologieën, daarmee willen zeggen, is dat niemand van ons kan zeggen wat het moment is dat wij in actie zullen komen, maar wij weten hoe wij het moeten doen en welke stappen wij in eerste instantie moeten zetten, evenals de meteen daaropvolgende stappen.

Het moment waarop wij actie gaan ondernemen zou in de komende paar maanden kunnen zijn, maar ook in het komende uur. Het exacte en precieze moment van onze tussenkomst is alleen bekend bij de Schepper, de Vader/Moeder God, de Eeuwige Energie die mannelijk en vrouwelijk heeft verenigd als één, waaruit alle Scheppingen ontstaan zijn die verdeeld zijn in verschillende werelden en zelfs dimensionale vlakken, die vibreren en zich continu uitbreiden in een quasi-eeuwige dans van aanbidding en lof aan hun Schepper.

En alle wezens die zich manifesteren in verschillende vlakken van het bestaan komen samen in vreugdevolle lof aan onze liefdevolle Schepper en Weldoener. Wat jullie Bijbel zegt in één van de heilige teksten die over jullie menselijkheid gaan dat “niet eens een grassprietje beweegt zonder dat God ervan weet” is een ware uitspraak, want alleen Hij weet met zekerheid wat er gebeurt, wat er in elk onderdeel van Zijn Schepping gebeurt en wat er in de toekomst zal gebeuren, die onzeker is voor ons allemaal.

Laat me kort schetsen wat wij weten dat er zal gebeuren, volgens de plannen die wij en alle beschavingen uit de ruimte hebben die hier nu aanwezig zijn, klaar om actie te nemen als de tijd daar is.

Óf degenen die in de duisternis leven en jullie lot gecreëerd hebben – in ieder geval in deze driedimensionale wereld – een laatste, door wanhoop gedreven, poging zouden willen ondernemen, óf zij zouden afstand doen van hun wens om jullie te manipuleren en zich overgeven aan dat wat voor de hand ligt (wat hun definitieve ontmanteling is), óf dat God zou bepalen dat het tijd is om krachtig op te treden en hen allemaal van hun plaats van macht en dominantie af te zetten; in elk van deze drie scenario’s zullen wij tussenbeide komen en jullie bevrijden van het juk dat jullie opgelegd werd en jullie bevrijden van de slavernij die jullie millennia geleden is opgelegd.

Als hun domein eenmaal is ontmanteld en jullie weer vrij zijn, vrij om de waarheid te kennen over wie jullie werkelijk zijn, vrij om jullie buren, families, vrienden en collega’s te omarmen zonder bang te zijn een nieuwe baan te moeten gaan zoeken, zonder angst voor het einde van de maand of voor de bank die je huis of auto zou kunnen afnemen; als dat moment komt zullen wij ons openlijk bekend maken zonder de noodzaak maar sporadisch te verschijnen en snel over jullie steden te vliegen, zonder de voordelen of nadelen van onze acties te hoeven afwegen zodat elke keer een groter deel van de mensen begrijpt dat zij niet de enige intelligente wezens in het universum zijn.

Het heeft ons altijd verbaasd dat intelligente mensen onder jullie dachten dat jullie de enige bewoners zijn van dit gigantische Universum, uitgaande van de enorme omvang ervan en hoe klein jullie planeet is gezien in het licht van triljoenen hemelse lichamen die het Universum bevat. Jullie kunstmatige satellieten zenden jullie beelden van sterrenstelsels die laten zien hoe groot jullie locale Universum is, en toch denken veel mensen dat het bestaan van intelligente wezens in andere plaatsen van het Universum “zeer onwaarschijnlijk” is. En wij hebben het maar liever niet over de belachelijke reactie van één van jullie meest vooraanstaande wetenschappers met betrekking tot wat ons bestaan zou betekenen voor jullie veiligheid.

Dergelijke opmerkingen zijn alleen ingegeven door angst, de angst voor het onbekende, en zijn niet het resultaat van een diepe en doordachte overweging. Maar de schoonheid van deze tijd, het moment waarin wij ons nu allemaal bevinden, is dat het feit van ons bestaan en het feit dat jullie altijd vergezeld waren geen geheim onderwerp meer zal zijn, en dat zal het moment zijn waarop het Eerste Contact zich zal manifesteren.

In feite, na de ontmanteling van de invloed die wordt uitgeoefend door bepaalde machtskringen, zal de tijd komen die door jullie – en door ons – zo gewenst is. Want de sluier van illusie die jullie misleid heeft zal verdwijnen zodat wij allemaal samen een reis kunnen beginnen richting de oorsprong, samen met de wezens van de broeder-koninkrijken van de Mens.

Zijn jullie klaar voor onze ontmoeting na jullie vrijlating? Laat jezelf dan niet afleiden, omdat het geweldige moment van verandering…. op dit moment kan zijn!

Met groeten van het Alfa Sterrenschip, haar bemanning en Commandant Sohin.

Met Vrede en Liefde,

Channeller: Kris-Won

Vertaling: Puk