Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
16 Januari 2011

Groeten van Alfa Sterrenschip!

Zoals op een complex en verfijnd schaakbord, vechten alle witte stukken (de Lichtwerkers) en de zwarte stukken (vertegenwoordigd door de duistere en achteruitgaande krachten) een zware strijd uit, waarin beide partijen nu betrokken zijn in een gevecht zoals nooit eerder gezien, want wat op het spel staat is niets minder dan het overwicht over en de controle van de gehele mensheid van de Aarde, samen met alle levende wezens die haar bewonen: de vertegenwoordigers van het dieren-, planten- elementaire Rijken en het Devic Rijk [Het Devic Rijk bestaat parallel aan het menselijk rijk en worden bewoond door verheven wezens als elfen, gnomen, water- en tuingeesten].

Beide partijen weten wat er op het spel staat, dat is waarom hun strijd dezer dagen zo fel en meedogenloos is geworden. Van dat wat er gebeurt, weten de meesten van jullie nog niet het kleinste deel. Maar ontwikkelingen zijn gaande, en we kunnen melden dat in het begin, toen we begonnen om met jullie te communiceren via onze kanalen, de balans was gekanteld in de richting van macht en controle door de duisternis. Daarna, en als gevolg van onze gezamenlijke acties (rond het jaar 2008 jullie tijd) ging het overwicht van de twee krachten over in nivellering, soortgelijk in kracht en macht. En nu, bij de start van 2011, kunnen wij met grote vreugde en tevredenheid zeggen: de balans slaat door in het voordeel van de gezamenlijke vertegenwoordiging van licht en spiritualiteit!

Stel je de grote verandering voor die hebben plaatsgevonden in slechts een paar jaar! Nou, gezien het feit dat jullie niet ontwaakt waren voor de realiteit van wat er gebeurde met jullie regeringen die in geheime deals zaten met beschavingen uit andere werelden, en de controle van een paar mensen die zich verborgen hielden in hun kantoren waar zij de details van het beleid bepaalden, de oorlogen en ziekten, en geneesmiddelen die waren om ze de laatste honderden jaren te genezen, is het duidelijk dat wat er is bereikt in slechts een paar jaar. Dit heeft de duistere overheersers verrast.

En het verrassingselement is van cruciaal belang gebleken voor het succes dat wij (de vertegenwoordigers van het Licht) bereiken, en dat vernietigt de scepter van de macht in de handen van degenen die altijd jullie vrijheid, gelijkheid en broederschap aanvielen, die altijd laf handelden vanuit hun donkere schuilplaatsen en nooit hun gezicht lieten zien. Alsof zij (maar dat hadden ze niet) een minimum geweten hadden om zulke acties van kwaad tegen de gehele mensheid uit te voeren.

De Eeuwige Vader heeft bepaald dat hun tijd van controle over alle menselijke wezens tot een einde gekomen is, en dit geeft ons meer kans de nadruk op de problemen van de planeet te leggen. Hierdoor ontstaat een keten van licht die, zonder kracht te verliezen, elke keer groter en krachtiger wordt, dus als wij de lichten in jullie harten aanmaken, die al eeuwenlang weggekwijnd waren, zal elke mens die ontwaakt is voor hun eigen bewustzijn als een katalysator dienen voor het ontwaken van andere mensen met wie hij/zij communiceert en in contact komt. Daarmee breiden zij het actieveld uit dat Wij creëerden in het begin en dat nu zeer snel vermeerderd tot een hoger tempo.

Dit gebeurt dankzij de hulp en samenwerking van ons allemaal samen, en de grootste reden voor het feit dat wij succes hebben ligt in het verhogen van de kritische massa van wezens die ontwaken tot de waarheid wie wij allemaal zijn, één Galactisch Zelf, dat zich uit in talloze myriaden vormen die het enorme aantal, bijna oneindig aantal, planeten en sterren in het heelal bevolken.

In feite, zodra een individueel wezen begrijpt dat het niet gescheiden is van alles, en dat hij/zij als een druppel in de interstellaire oceaan is die het hemellichaam van God vormen, stopt hij/zij het spel van de ingerolde krachten van de planeet en wordt hij/zij onderdeel van de Galactische Federatie van Licht, hoewel nog steeds op individueel niveau, voordat Gaia in haar geheel doorgaat zoals haar recht is naast alle wezens die haar bewonen en deel uitmaken van haar.

Met de toename van Licht in de harten van alle menselijke wezens, en het toenemende aantal Lichtwerkers om ons te helpen bij het verheffen van de hele wereld, garanderen wij dat wij zullen slagen in de bevordering van de mensheid van deze prachtige blauwe planeet om zijn rechtmatige plaats binnen de Intergalactische Confederatie van Werelden in te nemen.

Ga verder, onze broeders, en doe het zonder terug te kijken, zonder angst en met absolute zekerheid dat jullie de eerste stappen nemen die jullie in staat stellen om de Nieuwe Aarde binnen te gaan, dat is het ware Beloofde Land waarvan jullie heilige boeken spreken.

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Puk