Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
6 december 2010

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Zeer moeizaam zijn de pogingen van de Lichtwerkers die alles in het werk stellen om te helpen met het verspreiden en uitbreiden van de boodschappen die sommigen van ons communiceren aan jullie via onze channelers; en wij zouden ook het werk van de vertalers willen benadrukken zodat onze verklaringen gelezen kunnen worden in andere talen van de planeet, en het werk van hen die ze publiceren op hun websites en via andere manieren van communicatie.

Ik wil dat jullie begrijpen hoe nuttig het werk van jullie allemaal is, elk van jullie is een waardevol onderdeel van de ‘machine’, die de lijdende mensheid van deze planeet stuurt naar een betere toekomst.

Zonder de hulp en medewerking van elk van jullie, zou deze poging die wij gedaan hebben om de mensheid naar het spirituele en materiële niveau te brengen dat noodzakelijk is voor het ascenderen tot op heden, voor niets zijn geweest.

Daarom vinden wij dat wij een schuld hebben aan alle mannen en vrouwen die hun beschikbare tijd gebruiken – die ruimte maken in hun privéleven – om de rest van de mensheid te helpen het noodzakelijke niveau van bewustzijn te bereiken zodat het menselijke ras de kwantumsprong voorwaarts kan maken naar het niveau dat zij verdienen, omdat dat de Wil van de Schepper is en niets en niemand kan dit verhinderen te gebeuren.

Niettemin zouden jullie zeer selectief moeten zijn met betrekking tot de mensen aan wie je deze informatie zendt. Niet omdat jullie in gevaar zijn als je deze informatie stuurt naar ongelovige mensen – jullie zijn niet in gevaar, weet dat wij jullie beschermen zoals de wimpers de ogen beschermen – maar meer omdat die mensen niet open staan voor dit soort informatie, omdat hun gedachten gefixeerd zijn op zaken die meer alledaags en egoïstisch zijn.

Jullie zouden je tijd verdoen met deze mensen omdat zij niet willen geloven, zelfs als zij tastbaar en overtuigend bewijs gepresenteerd krijgen. Dit is simpelweg niet de tijd voor hen, en zij zullen moeten wachten op een nieuwe cyclus in de evolutie om de stap te bereiken die jullie kunnen bereiken, omdat jullie geloven in een betere wereld, jullie inspanningen waarmaken, en geloof hebben in ons.

Wij hebben zoveel gewerkt met een aantal van die sceptische mensen, dat kunnen jullie niet geloven; niettemin moesten wij met grote droefheid opgeven en wennen aan het idee dat het niet hun tijd is. Maar het maakt ons droevig omdat wij, jullie Begeleiders en afgezanten uit de ruimte, weten dat die mensen zichzelf ook vrijwillig hadden aangemeld deel te nemen aan de evolutie van de mensheid als deel van Gaia, en in hun eigen individuele evolutie als geïncarneerde zielen op deze planeet van verlossing.

Helaas vervullen zij hun missie niet omdat zij zichzelf toestonden verstrikt te raken in de afleidingen van deze driedimensionale wereld.

Jammer dat die incarnatie verloren gaat in zinloze bezigheden en frivoliteiten!

Aan de andere kant zijn wij zeer trots op onze broeders die ‘daar beneden’ zijn, en die zich in meer of mindere mate toewijden om onze berichten te verspreiden die cruciaal zijn voor het bereiken van onze doelen voor het goede van Gaia’s Ascentie.

Tijd is zo kostbaar, en de manier waarop jullie haar gebruiken om jullie activiteiten uit te voeren is belangrijk! Denk eraan dat tijd die niet gebruikt wordt voor het goede, verloren tijd is. En als zij eenmaal verkwanseld is, is er geen enkele manier om haar terug te halen. Dat is waarom jullie je tijd goed zouden moeten gebruiken, en haar niet moeten verkwanselen, omdat zij zo kostbaar is om het proces te versnellen van de ontwaking van de mensheid van Aarde.

Ik zegen jullie zodat jullie je missie kunnen voortzetten naar een succesvolle voltooiing, zoals jullie voorgesteld hadden voordat je in dit fysieke lichaam incarneerde dat de Moeder/Vader God jullie gegeven heeft om dit doel te bereiken.

Met Vrede en Liefde

Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Puk