Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
23 november 2010

Groeten van Alfa Sterrenschip!

Innerlijke vrede is een grondrecht voor de mens, op deze en elke andere bewoonde planeet. Rust, onschadelijkheid, geen geweld en vrede zijn kwaliteiten die gemeenschappelijk zijn in vergevorderde zielen van verlichte niveaus, maar moeilijk te vinden in aardse wezens.

Jullie is geleerd om een leven te leiden vol sterke emoties, met agressieve sporten waarin alleen het winnen telt, maar waar eigenlijk de nadruk moet worden gelegd op het spelen en gewoon plezier hebben zonder het concept van competitie. De competitie die zo wijd verspreid is in alles wat men doet in het leven, in sport en zelfs in het werk, tussen commerciële bedrijven.

Zij streven niet naar het welzijn van de gehele gemeenschap, in plaats daarvan concurreren zij vooral met elkaar om wat zij vertegenwoordigen en concurreren om meer winst.

Maar dat is niet jullie schuld, het is het systeem waarin jullie leven en opgegroeid zijn dat de schuld is dat jullie vandaag de dag niet genieten van innerlijke vrede.

Vroeger, hoewel niet zo technologisch geavanceerd als nu, was het meer gebruikelijk om mensen enthousiast en gelukkig te zien, ook al hadden zij maar net wat ze nodig hadden om te overleven. Alles waarin zij geïnteresseerd waren was dat ze elke dag te eten hadden en twee of drie verschoningen kleding, hun harten waren meer puur en hun geest werd minder besmet met het egoïsme en het verlangen naar rijkdom die nestelt in de mensen die de planeet vandaag de dag bevolken.

Hoe rijker en machtiger een menselijk wezen wordt, hoe wantrouwender hij/zij wordt tegenover de verzamelde rijkdom, waardoor hij een hebzuchtiger en ambitieuzer persoon wordt. Hun hart verhard als een steen voor het lijden van anderen en niets beïnvloed hun persoon tenzij er iets gebeurd met henzelf.

Nu, met die houding, wat moeten wij denken van de mens die in deze wereld leeft die sommigen “Gaia” noemen en de meesten “Aarde”?

Wij willen allemaal een betere wereld, en wij willen dit net zo graag als jullie zelfs hoewel wij hier niet geboren zijn, maar wij weten dat alle individuele zielen komen van Eén Ziel; daarom behoort deze wereld toe aan iedereen en tegelijkertijd behoort zij toe aan niemand.

De beste manier om niet vastgeroest te raken aan één plaats, is het weten dat alle planeten, alle sterren, alle zonnestelsels en alle universa jullie thuisland zijn. De beste manier om niet gehecht te raken aan iets of iemand is te weten dat ieder van ons honderdduizenden levens heeft voordat wij terugkeren naar de Bron, de Oorsprong, zodat er geen ruimte is voor een gevoel van eigenaarschap.

Breid je visie uit en verbreedt je mogelijkheden. Groei naar buiten, breidt je uit tot in het oneindige en blijf niet navelstaren.

Er zijn grote mannen en vrouwen op Aarde geweest die hebben gewerkt aan de verbetering van de mensheid en die de planeet beter achterlieten toen zij weggingen.

God, de Superieure Schepper, zegent Zijn zoons die hard werken voor het welzijn van anderen duizend keer. En wij waarderen hen zeer, want zij zijn waardevolle instrumenten voor ons gemeenschappelijke doel; het verhogen van het bewustzijn van de mens op deze planeet en hen leiden naar de Nieuwe Aarde die wij aangekondigd hebben en die ook aangekondigd is door de Heilige Geschriften uit jullie annalen.

Het is uiterst belangrijk, nee, het is van essentieel belang dat een groot aantal mensen dat op Gaia woont zichzelf vergeet en bereid is om zelfs hun comfort op te offeren voor het welzijn van de hele mensheid. Mensen die denken aan alle gezinnen op deze wereld en niet alleen aan hun eigen gezin.

Kortom, wij hebben helden nodig die niet bezuinigen op inspanningen voor het goed van allen. Dat zijn de echte helden, die ernaar streven om de voorwaarden voor de mensheid te verbeteren, en niet de mensen die jullie ten onrechte ‘helden’ noemen omdat zij een stuk land verdedigd hebben dat in werkelijkheid toebehoort aan iedereen, of die het standpunt verdedigen van diegenen die aan de macht zijn.

Houd je niet voor de gek, en laat je niet voor de gek houden door een aantal mensen, laat de rijke minderheid niet beslissen wat het beste is voor jou!

Velen van jullie beseffen deze realiteit al en hebben de sluier voor je ogen weggehaald. Deze mensen vragen zich af wanneer deze beloofde Nieuwe Aarde zal komen. Sommigen van jullie gaan nog een stap verder en in plaats van vragen te stellen zonder iets te doen, kijken jullie om je heen en begin je van binnen te voelen wat je kunt doen om deze nieuwe wereld te realiseren.

Gezegend zijn de zielen die op dit moment van grote Transcendentie naar deze wereld gekomen zijn en die geluisterd hebben naar de Goddelijke Vader/Moeder, omdat zij weten dat het moment van verandering HIER en NU is!

Ik buig voor die mannen en vrouwen, zij zijn de reden dat wij hier zijn. Samen zullen wij de mensheid van planeet Aarde helpen! Hier, nu en altijd!

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Puk