Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
11 november 2010

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Wij hebben een aantal dodelijke plannen ontdekt die de duistere machten hebben voorbereid, voor het voorkomen of zoveel mogelijk vertragen van de volgende datum voor onze samenkomst, menselijke wezens van de Aarde, en ons, jullie bezoekende broeders en zusters.

Uit de omvang van hun geheime plannen kunnen wij afleiden dat zij een overweldigend wanhoopsniveau hebben bereikt, en het is triest dat zij zich aan strohalmen vasthouden om de naleving van het Goddelijke Plan te voorkomen. Wat zij niet weten, met al hun immense economische macht maar weinig spirituele visie op de Realiteit, is dat niets ongedaan kan maken wat het lot in petto heeft voor planeet Aarde. Er bestaat in het Universum geen kracht die succesvol kan opstaan tegen de uiteindelijke beslissing van onze Vader-Moeder God, die wij “het lot” noemen.

Zij weten ook niet, de manipulatoren van het duister, dat wij ons bewust zijn van elke volgende stap die zij plannen en waarover zij beslissen in hun kantoren en verborgen bunkers. Wij monitoren al hun acties met het grootste gemak, omdat al hun plaatsen, waarvan zij geloven dat ze geheim en veilig zijn, bekend zijn voor ons vanaf het eerste begin waarop ze gebouwd en geplaatst werden.

Arme dwazen, die denken dat zij macht en controle over de gehele mensheid van de planeet kunnen handhaven, die gelijkwaardige kinderen van God zijn, en niet alleen diegenen die controle en de materiële welvaart van alle regeringen en volkeren van deze wereld behouden! Dachten zij dat zij voor altijd immuniteit voor Karma zouden hebben, wat een Kosmische Wet is die de exploitatie en het verkeer regelt van alle universele sferen?

Natuurlijk niet! En zij zullen snel zien dat zij niet zijn vrijgesteld van de Wet van Vergelding, omdat veel van de economische macht die zij hebben gebonden is aan de invloed die zij hebben op de beslissingen die zij maken in de regeringskantoren van de meest machtige naties ter wereld. Niemand is vrij van de consequenties van hun acties, zowel goed of slecht, egoïstisch of onbaatzuchtig.

Vandaag is het 11-11, wat een nieuw kosmisch portaal betekent, net als vorige maand op 10-10, ook een dag waarop wij met jullie spraken. Het betekent niet dat alle maanden die dezelfde dag herhalen speciaal zijn; echter, vanwege complexe redenen waar de verschillende planetaire en stellaire invloeden gemengd zijn met het effect van de heilige numerologie, hebben sommige data een speciale invloed op gebeurtenissen die plaatsvinden op elk van de bewoonde planeten.

Als de inwoners van elke planeet de invloed zouden beseffen van deze dag voor jullie mensheid, en hun spirituele werk gewetensvol en efficiënt uit zouden voeren, dan is dat een zeer waardevolle en kostbare bijdrage aan de materialisatie van het Goddelijke Plan, en specifiek voor deze planeet. Dus hun individuele bijdrage is zeer belangrijk in het bereiken van de massale vrijlating uit de klauwen van deze verkleinende machten die jullie zoveel millennia van jullie lineaire tijd in slavernij hielden.

Nu dan, dierbare broeders en zusters, wat brengt deze speciale datum 11-11 voor jullie?

Op deze datum hebben wij instructies gegeven in sommige informatiegebieden bij jullie, zodat jullie sterker dan ooit de effectieve en werkelijke manifestatie van de Nieuwe Aarde kunnen visualiseren, waar het recht zegeviert, de gelijkheid en broederschap tussen alle menselijke wezens van Gaia, jullie prachtige blauwe planeet. Niets belet de meerderheid van jullie allen een waardevol instrument te zijn zodat deze Nieuwe Realiteit kan worden omgezet naar het fysieke vlak.

Als zodanig rekenen wij op de intentie van ieder van jullie, om deze periode van duisternis en materialistische energie af te sluiten, en door te gaan om een nieuwe integrale planeet te worden in de werelden van de Vijfde Dimensie en leden te worden van de Federatie van Galactische Werelden.

Wij stellen voor dat jullie, als opvolging op het numerologische patroon van “11” dat vandaag plaatsvindt, doorgaan met het visualiseren van de materialisatie van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Mensheid die haar zal bevolken, elke avond om 11.11 uur en gedurende een ononderbroken periode van 11 avonden. Ook is het tijdens deze 11 dagen (terwijl het licht van jullie ster schijnt) heel belangrijk om continu mentaal te werken aan het overgaan van een duister tijdperk naar een Gouden Tijdperk, daarbij gebruik makend van de gouden stralen van jullie ster, De Zon.

Dus houd dat idee in jullie gedachten, gedurende de dag terwijl je je normale taken vervult, en voornamelijk elke avond om 11.11 uur de komende 11 dagen, dat wil zeggen tot en met 21 november.

Wij zullen elke avond toetreden tot jullie creatieve visualisatie, wij doen dit samen voor een meer effectieve en succesvolle visualisatie.

Eendracht maakt macht, en onze gezamenlijke kracht zal geleidelijk aan het verlies veroorzaken van de machten die jullie in slavernij gehouden hebben. Jullie bevrijding zal een verhaal zonder weerga zijn in de annalen van de geschiedenis.

Zeg allemaal samen, vanuit het diepste van je Innerlijke Wezen: “Voor de vrijheid van de ketenen die ons tot op heden hebben onderdrukt, en voor het succes van de komende Nieuwe Aarde!”

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Puk