Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channelaar: Cristian Won
3 Oktober 2010

Groeten van Alfa Sterrenschip!

Gedurende decennia zijn er vele mensen geweest die vreemde lichten in de lucht hebben gezien. Wel, wij moeten toegeven dat wij dat niet altijd waren, want in vele gevallen waren de geobserveerde fenomenen vliegende objecten die door jullie gecreëerd waren, het was alleen niet bekend voor de mensen die het zagen; in andere gevallen waren het typische natuurlijke fenomenen, in werkelijkheid was het Gaia die zichzelf op de een of andere manier aan jullie manifesteerde.

Maar het is waar dat jullie ons vele, vele malen hebben gezien, als wij besloten dat jullie ons konden zien vanuit jullie huizen, of vanaf het platteland, een berg of een verlaten strand. Zelfs op bepaalde momenten (niet vaak hoor) hebben wij contact gemaakt met groepen en hen geroepen naar een bepaalde plaats op een specifieke tijd zodat alle leden van die groep de kans zouden hebben ons over hen heen te zien vliegen en manoeuvres te zien die onmogelijk zouden zijn voor aardse vliegtuigen. Dit met als reden dat zij de realiteit zouden beseffen dat zij bezocht worden en begeleid door beschavingen van andere werelden en sterrenstelsels.

Beschavingen – waarvan sommige van zeer ver komen – zijn hier met een vitale reden, een reden van uitzonderlijk belang, die niet alleen de lotsbestemming van de mensheid en levende wezens op deze planeet omvat, maar ook vermengd is met de evolutie van alle zielen van de bewoonde werelden van dit sterrenstelsel. De kritieke massa die het nieuwe bewustzijnsniveau beseft dat nodig is om de evolutionaire sprong te maken die jullie wacht, vermeerdert zich dagelijks aanzienlijk. Wij kunnen bevestigen dat het aantal mensen dat bewust betrokken is bij deze evolutionaire sprong geleidelijk groeit en zich verheft. En dat is wat wij als zeer effectief beschouwen, omdat het belangrijk is dat de mensen die aan de actieve groep wezens deelnemen zo op een constante manier geholpen worden, zonder op te geven, zodat deze beweging groot wordt, substantieel en volhardend.

Wij verwelkomen al diegenen die zich bewust worden van wat er gebeurd in deze huidige tijden van verandering voor de mensheid, die geleden heeft en gevangen is door de sociale, politieke en economische regels van een paar machtige mensen. Dit om de weg vrij te maken voor de advent van een menselijke gemeenschap waarin zij allemaal gelijk zijn, zoals zij altijd geweest zijn in de ogen van God en hun Oudere Broeders.

“Wij zijn allen Een” – moet het motto zijn dat jullie levens beheerst, dat constant in jullie gedachten en harten zit, zodat alle beperkende gedachten en gevoelens van jullie oude geloofssystemen verdwijnen om plaats te maken voor het gevoel van eenheid, dat geschikt is voor de waarheid en de realiteit van al Gods scheppingen.

Als wij op dit moment niet hier zouden zijn, en doen wat wij doen om jullie te ondersteunen in het ontwakingsproces van jullie innerlijke bewustzijn, en om de slechte daden ongedaan te maken die sommige mensen zonder wroeging doen aan de omgeving waarin jullie leven, zou het proces gepland door de Hogere Goddelijke Gedachten zich niet kunnen manifesteren. Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat dit proces plaatsvindt, effectief en onmiddellijk, zonder het risico dat Gods plan zal falen. Om dat te bereiken, is het vitaal dat elke keer meer en meer van jullie actief betrokken worden bij de aankomst van deze Nieuwe Aarde en deze nieuwe mensheid. Jullie kunnen niet in je stoel blijven zitten en wachten tot wij al het werk doen, omdat dit niet zo zal zijn.

Als jullie eenmaal de realiteit en de relevantie beseffen van alles dat plaatsvindt met Moeder Aarde en al haar inwoners, dringen wij aan bij jullie op actie en samenkomst van jullie om het veranderingsproces te versnellen, evenals transmutatie en de stijging van al het aardse bewustzijn.

Sommige mensen beklagen zich over het feit dat wij ons niet drastisch laten betrekken in de problemen waaraan de mensheid leidt, maar dat zou niet juist zijn, het is aan jullie om het oude om te vormen en te laten verdwijnen voor het nieuwe en trancedentale. In plaats van blijven zitten in spijt en murmelen, kun je ons helpen als je je eenmaal de noodzaak voor verandering van de planeet realiseert zodat wat jullie in jezelf hebben geleerd en gevoeld gebruikt kan worden om andere mensen te helpen.

Nu kunnen jullie rekenen op de hulp en ondersteuning van het Internet, bijvoorbeeld, dat iedereen op elke locatie van de planeet verbindt. Maak gebruik van dit gereedschap, ben ervan verzekerd dat het door ons geïnspireerd werd zodat het jullie kon helpen in jullie globale ontwakingsproces als ras op deze planeet. Wij vragen jullie niet om op de banken te gaan staan in een stad en met luide stem te roepen dat de wereld moet veranderen. Maar maak gebruik van de huidige hulpmiddelen die technologie jullie aanbiedt, zodat steeds meer mensen de noodzaak zien dat elk van jullie moet veranderen om de kritieke massa te verhogen die noodzakelijk is voordat de Grote Verandering kan plaatsvinden. Met de ondersteuning en intentie van ons allemaal, samen, zal dit proces slagen en jullie zullen jezelf gekatapulteerd zien naar een nieuwe staat van bewustzijn.

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won

Vertaling: Puk