Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Alfa Sterrenschip / Commandant Sohin

Channelaar: Cristian Won
18 September 2010

Groeten van Alfa Sterrenschip!

Jullie lokale universum deelt haar grenzen met naastgelegen universa, elk van hen bevat miljoenen sterrenstelsels die in zichzelf complexe zonnesystemen bevatten voor elk van de sterren in dat sterrenstelsel. Jullie eigen sterrenstelsel – waaraan jullie de merkwaardige naam “Melkweg” gaven – bevat ongeveer 100 miljoen sterren, en dit is niet eens een van de grotere sterrenstelsels, er zijn er die tot ongeveer 1 miljard sterren bevatten, die zelfs groter zijn dan jullie eigen zon. Daarmee krijgen jullie een indruk van de uitgestrektheid van de Schepping van God de Vader en Moeder. De grenzen zijn zo enorm dat je zou kunnen zeggen, vanuit een fysiek oogpunt, dat de grenzen aan oneindigheid raken. Echter, niets in de Schepping kan oneindig zijn, omdat alleen de Schepper van de kosmos kan worden beschouwd als oneindig in Zichzelf. Onze Vader/Moeder van al Zijn/Haar wezens zoals jij en ik, is werkelijk Oneindig en een mysterie voor ieder van ons; ondefinieerbaar en onbegrijpelijk voor elke Intelligentie van de Kosmos, hoe geavanceerd zij ook mogen zijn. Niemand kan zijn Schepper volledig begrijpen; niettemin is het onze bestemming om onszelf ooit met Hem/Haar te vermengen, en op dat moment zal de sluier van de illusie die ons gescheiden houd van Zijn/Haar essentie wegvallen die ons ten onrechte laat geloven dat wij anders zijn dan Hij/Zij.

Het pad waarop een ziel van de tijd van zijn afscheiding van de oorspronkelijke bron tot aan de terugkeer naar dezelfde bron reist, noemen wij EVOLUTIE. Evolutie is een term die meer geschikt klinkt voor diegenen met een meer wetenschappelijke geest, terwijl een meer toepasselijke naam voor diegenen met een drang voorwaarts naar het metafysische SPIRITUELE GROEI is. Maar beide termen zijn verschillende namen voor hetzelfde pad dat een individuele ziel moet volgen totdat zij terugkeert naar de Goddelijke Schepper. Zoals zo vaak verschilt de term, maar is het dezelfde waarheid. Dit zijn alleen maar taalproblemen, die talrijke confrontaties hebben gecreëerd onder jullie gedurende de gehele geschiedenis van de mensheid, niet alleen op deze planeet, maar op echt alle planeten van de derde dimensie.

Als jullie konden zien zoals wij zien, dat elk ego zoekt naar manieren om zijn eigen visie van de realiteit aan anderen op te leggen! Zou het, in plaats van boos te worden op de ander vanwege zijn/haar andere visie op de realiteit, niet intelligenter en wijzer zijn om zijn/haar standpunt te erkennen omdat het jou een kijk geeft op andere subjectieve aspecten van de Waarheid, waarmee je jouw kennis verrijkt omdat die voorheen beperkt was, en daarmee meer onderhevig aan fouten? Begrijpen jullie nu waarom personen die wijzer zijn, tegelijkertijd het meest nederig, zachtaardig en vriendelijk zijn? Kijk naar het verleden van de mensheid, en je zult zien dat grote mannen en vrouwen zoals Jezus van Nazareth, Boeddha, Madame Curie, Albert Einstein, Plato of Moeder Theresa uit Calcutta, om er maar een paar te noemen, niet alleen wijs waren maar dat ze ook een zacht karakter hadden en vriendelijk waren.

Streef er elke dag naar om meer over jullie wereld en haar mogelijkheden te leren, maar vergeet niet je karakter op te poetsen, want alleen een goed en vriendelijk karakter zal je omvormen tot een echt mens. Er zijn veel mensen in jullie wereld die geloven dat het voltooien van een opleiding en het verkrijgen van een bepaalde mate van kennis in een bepaald gebied voldoende is, maar dat is niet zo. Confronteer je eigen innerlijke demonen, de demonen die je weghouden van de ware liefdevolle en stralende wezens die jullie zijn, en polijst je persoonlijkheid, die de uiterlijke schil is waarmee jij jezelf aan anderen presenteert, nog meer. Zoals jullie zeggen: “Het is niet genoeg een goed mens te zijn, je moet het ook aan anderen laten zien.”

Ik omarm jullie en dring er bij jullie op aan elke dag een beter mens te worden. Haal het beste in jezelf naar boven en stel niet uit het wezen te zijn dat je al bent.

Met Liefde en Vrede

Commandant Sohin

Gechanneld door: Cristian Won

Vertaling: Puk