Alfa Schip – Galactische Federatie van Licht. 

Alfa Schip – Galactische Federatie van Licht.

Gechanneld door: Cristian Won
16 februari 20210

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Het kan voorkomen dat wij of sommige channelings twee dagen na elkaar verzenden, of een paar dagen wachten met de verzending. Bovendien, hoewel ze vaak van gelijke lengte zijn, zal de inhoud sommige dagen korter zijn en andere dagen kan de tekst weer langer zijn, zoals de vorige channeling bijvoorbeeld. Dank aan de vertalers die zeer goed werk doen! Zij ‘scoren’ zoals wij dat zouden noemen. Dat wil zeggen dat je, zogezegd, je karmische balans laat doorslaan naar de kant van ‘hebben’ in plaats van ‘bezitten’, of in andere woorden, de karmische balans verlaagt de schaal van goede daden, terwijl de slechte daden schaal gewicht verliest. Dat is goed nieuws, en al onze Aardse broeders zouden daarvan notie moeten nemen, en zouden moeten imiteren hoe zij haar vrije tijd toewijden zodat hun landgenoten die dezelfde taal spreken deze verklaringen kunnen ontvangen en ze kunnen lezen in hun respectievelijke talen! Hun werk is prijzenswaardig, en wij volgen hun acties op de voet wanneer zij ons assisteren in het verspreiden van onze verklaringen. En dit zal niet onopgemerkt blijven! Op een gunstige manier natuurlijk…. (wij glimlachen).

Zij helpen ons ook met het verduurzamen van ons Eerste Contact zodat het zich kan materialiseren en kristalliseren naar een meer dan waarschijnlijke toekomst. Dit is omdat het huidige moment het enige werkelijke is, het gebeurt op dit moment (daar bestaat geen twijfel over, toch?), terwijl de toekomst onzeker is en een breed scala aan mogelijkheden biedt. Dus eigenlijk kunnen we spreken over een bijna oneindig aantal waarschijnlijke toekomsten, terwijl het huidige moment het enige is dat echt is, wij leven in het nu op dit precieze moment en dat kan niet betwist worden, nietwaar?

Daarom, hoe meer actie je neemt om de mensheid te helpen ontwaken zodat zij uiteindelijk leven in Bewustzijn in plaats van leven in de feilbare en bedrieglijke geest, hoe meer mogelijkheden er zullen zijn voor het zo snel mogelijk plaatsvinden van ons Eerste Contact. Niettemin, er is geen reden tot haast. Alles gebeurt op de juiste tijd, niet eerder en niet later. Alles, absoluut alles in het universum gebeurt, zonder uitzondering, op de juiste tijd binnen deze complexe inrichting, welke de dekmantel van de Kosmische Moeder is. Laten we zeggen dat alles wat er in het fysieke universum gebeurt, op het vlak van de 3e dimensie, plaatsvindt onder de kosmische dekmantel van de Goddelijke Moeder, die over haar kinderen waakt en Haar Liefde en Haar onovertroffen genade uitstrooit over hen. Echter, Zij is niet anders dan de Goddelijke Vader, zij zijn niet twee verschillende entiteiten. Er is maar één God, maar één, en dat is wat alle mensen op Aarde zich moeten gaan realiseren.

Jullie hebben oorlogen gehad waarin elke kant een deel van dezelfde Goddelijkheid verdedigde, en zelfs vandaag de dag zijn er vele mensen die elkaar haten omdat ze tot een andere “religie” behoren. Er is zo veel onwetendheid, bij velen die in de duisternis leven, zij die geloven dat ze de waarheid in pacht hebben en categorisch het geloof en de overtuigingen van anderen ontkennen!

Als wij dachten dat wij in het exclusieve bezit van de waarheid waren, in tegenstelling tot andere broeders in de Kosmos, dan zou er ook een enorm kosmisch gevecht onder planetaire beschavingen zijn! Maar dit is niet het geval, deze egoïstische gedachten bestaan alleen bij de wezens die in de 3e dimensie leven, Goddank!

Hoe eerder de mensheid van deze planeet voortbeweegt naar het concept van eenwording of het één zijn, hoe eerder jullie in contact kunnen komen met jullie andere sterrenbroeders. Het spreekt voor zich dat als je bezoekers ontvangt uit andere gebieden van de Melkweg en op hun bemande schepen schiet, dat een signaal is dat je nog niet voldoende voorbereid bent voor ons om contact te maken met jullie. Aan de andere kant, als je je sterrenbroeders verwelkomt met liefde en respect, met hartelijkheid en een gevoel van verbroedering, dan zou er geen enkel probleem voor ons zijn om met jullie te communiceren, en wij zouden dat met zo veel plezier doen, want onze intentie is altijd geweest om jullie te helpen! Daarom is het voor ons nodig dat de regeringen van jullie landen hun politiek van wantrouwen veranderen, en zelfs hun oorlogszucht tegen ons, en om te stoppen met het sturen van gevechtsvliegtuigen om ons neer te schieten wanneer wij op hun radar verschijnen! De regerende heersers van elke bewoonde wereld hebben altijd hun mensen vertegenwoordigt, en dat is waarom wij er nooit over zouden denken om direct contact te maken met de mensen zonder op de toestemming te rekenen van de instituten die de mensen en hun wetten besturen, de mensen die hun politieke leiders zijn. Als wij dat zouden doen, zouden wij hen tegen elkaar opzetten, en het enige dat wij zouden bereiken zou het genereren van een nog grotere chaos zijn onder de bewoners van deze planeet, of van elke andere planeet!

Je moet niet wanhopen, niet denken dat er geen uitweg is als we moeten wachten tot al jullie regeringen hun houding ten aanzien van degenen die van “ver weg uit de ruimte” komen hebben veranderd. Begrijp dat er geen andere manier kan zijn! Het Eerste Contact tussen ons zal plaatsvinden als het wantrouwen verdwenen is bij de mensen die aan de macht zijn, en als deze mensen stoppen met het geven van orders aan hun vliegtuigen om op onze schepen te schieten. Maar je moet de hoop niet verliezen dat wij dat snel zullen bereiken omdat, als je goed kijkt, je zult bevestigen dat er steeds meer mensen zijn die verlangen naar een wereld zonder wapens, zonder soldaten, zonder legers en zonder oorlogen. De jeugd van vandaag gelooft niet blindelings meer in wat jullie orthodoxe religies hen opleggen te geloven, en beginnen voor zelf te denken, hun eigen ideeën vormend over hun relatie met de meest Hoge zonder nog te geloven dat ze een bemiddelaar nodig hebben tussen hen en de Waarheid; zij vinden niet dat zij fysieke plaatsen van gebed tussen vier muren moeten bijwonen, maar zij weten intuïtief dat hun tempel in hun eigen hart aanwezig is.

En geloof ons als we jullie vertellen dat deze intelligente beweging van de massa het verwachte wonder zal voortbrengen, en jullie leiders zal verplichten hun modus operandi [manier van werken] aan te passen door het ontwapenen van hun legers, en om het geld dat wordt gebruikt voor het produceren van wapens en aan alle zaken daaromheen, aan te wenden voor meer humanitaire projecten. De rijkste landen zullen hun rijkdom met de armste delen, tot de dag komt dat er niet langer arme en rijke landen zullen zijn, en de term “derde wereld” alleen wordt gebruikt in geschiedenisboeken. Je hebt een voorbeeld hiervan in de prachtige manier waarop landen wereldwijd zich hebben opgeworpen om Haïti te helpen na de catastrofe die plaatsvond. Jullie hebben laten zien dat je weet hoe je je pogingen kunt bundelen, om diegenen te helpen die onder een ramp met zulke proporties hebben geleden. Jullie hebben laten zien dat je je kunt inleven in de gevoelens van ander mensen en je hebt je ingezet.

Alles wat wij jullie vertelden geeft ons het bewijs dat jullie met grote stappen het niveau van liefde en toewijding naderen dat voor ons noodzakelijk is om ons openlijk aan de wereldbevolking bekend te maken. Heb gewoon vertrouwen, en blijf zoals nu doorgaan om onze zo verlangde ontmoeting tussen jullie en ons te verduurzamen.

Met Vrede en Liefde.

Channeler: Kris-Won