Alfa-Sterren Schip / Commandant Sohin

Alfa-Sterren Schip Commandant Sohin

Channeler: Cristian Won
28 maart 2010


Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Wij willen jullie allemaal, broers en zussen van planeet Aarde waarschuwen zodat jullie voorbereid zijn. Er zal een toeloop komen van vele channelers die jullie willen overstromen met valse informatie. Deze informatie komt niet van Ons, maar uit het onderbewuste van mensen die zonder het te weten samenwerken met de duistere machten. Zij zijn van goede wil en het is niet hun bedoeling is om moedwillig anderen te misleiden, zij willen alleen lichtboodschappen doorgeven, maar zij worden misbruikt door de duistere machten en dus komen de boodschappen niet van het Licht, alhoewel zij dat wel tegen ons zeggen.

Dit komt allemaal voort uit het verlangen van vele mensen om te channelen, om daarmee in contact met ons te komen; maar het is niet gemakkelijk en ligt niet binnen de mogelijkheden van alle mensen. Het is niet noodzakelijk dat iedereen kan channelen. Laat het over aan de mannen en vrouwen die door ons geselecteerd zijn om te dienen als de communicatiekabels tussen Ons en de mensheid op deze planeet. Alle anderen kunnen de zaak dienen door aan andere aspecten te werken. Dus nogmaals, het zou niet het doel van elke mens van planeet Aarde moeten zijn om onze boodschappen te channelen.

Er zijn zo veel prachtige dingen die gedaan kunnen worden! Het is zaak je eigen kwaliteiten en gaven te onderzoeken en hen aan te bieden aan alle Beschermers van het Licht, zodat ze gebruikt kunnen worden op de meest praktische en bruikbare manier.

Wanneer er een boodschap tot je komt die gechanneld is door een van jullie broers of zusters, probeer dan van binnen te voelen waartoe deze boodschap je inspireert. Voel, voel van binnen want van daaruit komt de zekerheid of die boodschap echt is of niet. Als je van binnen voelt dat wat er gestuurd is niet waar is, werp dan die boodschappen van dat kanaal voor altijd van je weg; maar als jouw intuïtie je vertelt dat de boodschap echt is, volg dan het advies van die betrouwbare bron en blijf uitkijken naar de toekomstige boodschappen ervan. Laat je zo door je innerlijke bewustzijn leiden.

Als je er niet zeker van bent, vraag dan het advies van iemand die wel over die intuïtie beschikt en meer ervaring heeft dan jijzelf. Maar geloof niet alles wat er circuleert over het Internet, omdat er zowel juiste als onjuiste informatie op staat die je zou kunnen verwarren. De duisteren weten hoe ze misbruik moeten maken van de verwarring die foute informatie kan veroorzaken. Goud is niet het enige dat blinkt, en diegenen die zich echt inzetten voor de zaak om de mensheid op deze planeet te helpen met het Ascentieproces, zullen de noodzakelijke ondersteuning krijgen om het rechte pad te volgen zonder afgeleid te worden door deze foutieve channelings.

Vertrouw daarom op de boodschappen die je herkent, die komen van de kanalen die jouw vertrouwen inspireren. Wij willen hiermee niet zeggen dat er geen nieuwe channelers zullen zijn in de toekomst, want er zullen er meer komen als daar noodzaak voor is, zoals Marina jullie vertelde in de vorige boodschap die via deze channeler kwam, maar blijf voorzichtig en houd jezelf op de hoogte.

Laat je leiden door jouw intuïtie.

In vorige boodschappen legden wij een aantal feiten uit met betrekking tot jullie als mensheid op planeet Aarde en jullie als onderdeel van de Koninkrijken van de Natuur. Jullie zullen een spectaculaire kwantumsprong maken, een voorheen ongekende Ascentie, die nooit op dit niveau in jullie verleden heeft plaatsgevonden. Wij legden uit dat jullie leiders zouden worden van een Ascentie van de derde dimensie, waarin jullie tot op heden leven, naar de vijfde dimensie, zonder door de vierde te gaan. Wij willen dit nu graag verduidelijken, omdat die informatie door een groot aantal lezers niet begrepen werd.

Wij willen niet zeggen dat ALLE mensen van deze planeet direct van de derde naar de vijfde dimensie zullen gaan, nee, niet alle mensen. Alle inwoners van deze wereld hebben de kans gekregen om een leven te leiden waarin ze de gedragslijnen konden volgen die gebaseerd zijn op de juiste manier van denken, de juiste manier van voelen en de juiste manier van handelen. Alle mannen en vrouwen van de wereld hebben op de een of andere manier toegang gekregen tot de morele principes die hen konden omvormen tot goede mensen, mensen die anderen geen kwaad berokkenen, die anderen helpen die erom vragen, en die niet alleen maar leven om hun eigen egoïstische belangen te bevredigen.

Alle mensen die geleerd hebben wat liefde is, echte liefde en geen verkapt gevoel van persoonlijke belangen, die alle wezens om hen heen liefhebben en die nooit anderen kwaad zouden willen doen, zullen de noodzakelijke staat van bewustzijn bereiken om hun persoonlijke pad te continueren in deze Nieuwe Wereld die zij snel zullen leren kennen, nadat Gaia haar structuur heeft aangepast om het nieuwe model te bereiken.

Wanneer Gaia ascendeert naar Haar nieuwe energetische en dimensionale gedaante, zullen al diegenen die op haar Fysieke Lichaam leven, die de cellen zijn van haar organisme, op hun beurt ascenderen naar de vijfde dimensie samen met Haar. En wat zal er gebeuren met al diegenen die dit spirituele niveau niet hebben bereikt? Zij zullen fysiek getransporteerd worden naar andere planeten waar zij door zullen gaan met hun evolutie, of zij zullen hun fysieke omhulsel verlaten aan het einde van dit leven om weer opnieuw geboren te worden op een andere derde dimensie planeet. Net zoals de student die gezakt is voor zijn examens en die het jaar moet overdoen, terwijl zijn klasgenoten hem voorbij gaan naar een hoger studieniveau.

Dus, deze planeet, die tot op heden in de derde dimensie heeft geleefd, zal alleen worden bevolkt door diegenen onder jullie die leven in vrede, harmonie en liefde.

De evolutie van alle wezens in het Universum zal altijd doorgaan, geliefden, en zal niet stoppen totdat alles van de Schepping weer opgenomen is door de Opperste Schepper.

Met liefde en vrede,

Commandant Sohin

Channeler: Kris-Won