Alfa Schip – Galactische Federatie van Licht

Alfa Schip – Galactische Federatie van Licht

Gechanneld door: Kris Won
24 December 2008

Geliefde broeder Cristian,

Deze dag markeert een nieuw begin in jouw leven, omdat jij het vermogen hebt ontwikkeld om te channelen en bevoorrechte informatie aan andere wezens op jouw planeet te sturen.

Jouw inlijving in de gemeenschap van channelers zal een mijlpaal in het doorgeven van gechannelde boodschappen zijn, speciaal voor de Spaans sprekende lezers.

Onze eerste boodschap door jou gechanneld is simpel, maar in toekomstige communicaties zullen wij gedetailleerder spreken en met grotere omvang.

Jullie worden op dit moment “gebombardeerd” met een grote hoeveelheid informatie over de veranderingen waar de mensheid doorheen gaat op deze planeet, zowel als de veranderingen in andere rijken van bestaan, maar dit is zo overdonderend dat je bijna op het punt staat om je terug te trekken… Sommige van de informatie die je hebt ontvangen is waar, maar er is ook wat bemoeienis van de duistere machten die alles doen wat ze kunnen om deze wereld te houden zoals die tot op dit moment is.

Maar het Licht zal uiteindelijk overwinnen, en zij die misbruik van anderen hebben gemaakt met het doel zichzelf te verrijken, zullen hun rijk ineen zien storten en zullen de macht verliezen die zij zo egoïstisch en straffeloos hebben verkregen. Al diegenen die zichzelf hebben verrijkt ten koste van anderen en die de vervuiling op alle niveaus van de planeet hebben aangewakkerd, zullen een eerlijke berisping krijgen voor hun acties die in overeenstemming is met de Wet van Karma, die alle facetten van de Schepping regeert in elke dimensie en realiteit.

Nu is het echter tijd voor de mensen op deze planeet om te ascenderen naar een staat die hun geboorterecht is, de staat van een liefdevol wezen dat betrokken is bij het helpen van anderen en die leeft in aanbidding voor de Goddelijke Schepper.

Dat moment is gekomen, en wij voelen groot plezier en tevredenheid als wij deze evolutionaire verandering zien en de effecten daarvan op de planeet. Ook de nederlaag van de duistere machten door het zegevierende Leger van God.

Luister naar je innerlijke stem, sta altijd in verbinding met je hart omdat het je nooit zal misleiden. Je hart zal je leiden naar de directe acties die je moet nemen terwijl je midden in de chaos staat van financiële en spirituele waarden van jouw tijd.

Wij zullen er zijn, naast je, je stap voor stap begeleidend gedurende deze overgang die leidt naar de “Nieuwe Mensheid” die op Aarde zal leven. Heb geen angst, omdat je wordt vergezeld door beschavingen vanuit het hele universum die met plezier hun assistentie aanbieden.

Wij gaan nu, en wij zullen snel terugkomen met meer informatie die we met jullie allen zullen delen.

Wij zijn hier, en wij zullen blijven tot het einde der tijden in een toekomst van broederschap en samenwerking tussen alle mensen en andere wezens van het universum.

Met Licht en Liefde,

Galactische Federatie van Licht.

Kanaal: Cristian Won