Alfa Schip / Galactische Federatie: Marina, Officier van het Tristar Ruimteschip

Alfa Schip -/ Galactische Federatie
Marina, Officier van het Tristar Ruimteschip

Channeler: Cristian Won
23 maart 2010

Groeten van het Tristar Ruimteschip!

Mijn naam is Marina en wij hebben toestemming van Commandant Sohin om zijn kanaal te gebruiken om verbinding met jullie te maken tijdens deze (waarschijnlijk) unieke gebeurtenis. Ik behoor niet tot de bemanning van het Alfa Sterrenschip (alhoewel wij constant met haar in contact zijn) – maar tot het Tristar Ruimteschip, dat ook een moederschip is (dat wil zeggen, een voertuig met een grote omvang, die vele kleinere voertuigen in haar binnenste bevat, om verkenning ter plaatse uit te voeren).

Alhoewel wij in harmonie samenwerken met Commandant Sohin’s team, behoren wij tot het Ashtar Commando, en voeren gelijkwaardige taken uit als – maar niet identiek aan – de bemanning van het Alfa Sterrenschip. In het Tristar Ruimteschip werken wij meer met ondersteuning, begeleiding en bescherming voor alle bewoners van de Aarde die gered kunnen worden, terwijl het Alfa Sterrenschip, naast het assisteren in dit werk, ook druk is met het ondersteunen van alle dierlijke soorten die gevaar lopen uit te sterven en met het neutraliseren van de vervuiling die de mens heeft toegebracht aan het fysieke lichaam van Moeder Gaia (zij werken aan het schoonmaken van de zeeën, rivieren en meren, aan ontsmetting van de atmosfeer die jullie inademen, aan gedeeltelijke decompressie van jullie dodelijk vernietigde ozonlaag, etc.).

Ik ben een vrouwelijke officier van het Tristar Ruimteschip en ik geef leiding aan een van de vele teams die samen de bemanning van dit schip vormen. Wij vinden het heel fijn om jullie te ondersteunen in deze tijd van verandering voor de mensheid van de wereld, een zeer onnatuurlijke verandering in de evolutie van de gehele Melkweg, en het is zo speciaal dat jullie het je niet kunnen voorstellen. Er zijn vele beschavingen van verschillende sterren en werelden, die gelijk zijn aan de Aarde, en diegenen die superieur zijn in Ascentie volgen zeer oplettend hoe deze evolutionaire sprong zich zal ontwikkelen, gegeven de enorme relevantie van deze gebeurtenis. Wij allemaal leren van wat zich ontwikkelt in deze kwantumsprong die jullie zullen ervaren, dus je kunt je de belangrijkheid hiervan voorstellen.

Dat is waarom jullie worden vergezeld door 12 grote beschavingen die jullie ondersteuning geven vanuit verschillende punten over de gehele Melkweg. Ik refereer aan de inwoners van andere sterren en planeten, omdat het aantal Wezens dat jullie begeleidt en individueel observeert onvoorstelbaar is, wij kunnen wel zeggen bijna oneindig. Elk van deze bezoekers komt voor eigen rekening naar jullie dimensionale vlak, zonder gebruik van gematerialiseerde schepen, maar bezoeken jullie in hun eigen subtiele lichamen uit hogere dimensies. Sommigen van hen verlagen zelfs hun vibratiegraad en nemen tijdelijk een fysiek lichaam aan. Zij zijn onder jullie zonder dat jullie hen herkennen, en geven zich uit als mannen en vrouwen op Aarde.

Jullie hebben de verspreiding van onze kanalen gezien de afgelopen maanden. Om het proces van jullie Ascentie te versnellen, hebben wij velen van hen energetisch en fysiek voorbereid om alle informatie naar jullie te krijgen waarvan wij wilden dat jullie die kregen. De respons op dit initiatief is zo positief gebleken, dat wij meer channelers gaan voorbereiden in verschillende landen, zodat mensen die nog steeds twijfelen over deze nieuwe realiteit, alleen maar het best mogelijke bewijs krijgen dat wij hier zijn en dat wij gekomen zijn om te helpen bij het genezingsproces van Gaia en de ascentie van alle koninkrijken die op haar aanwezig zijn. Als al deze aarzelende mensen kunnen verifiëren dat er vele mannen en vrouwen op de wereld zijn die in contact met ons zijn en onze boodschappen telepathisch ontvangen, en dat zij allemaal een gewone taal gebruiken en dat alle verklaringen gelijk zijn, hebben zij geen andere keus dan zich over te geven aan het bewijs dat onze aanwezigheid onder jullie echt en authentiek is. Omdat het onmogelijk is dat zo veel mensen fout zitten of dat zij [deze boodschappen] allemaal hetzelfde ‘bedenken’! Nietwaar? Dit zal onweerlegbaar bewijs zijn voor de miljoenen mensen die jullie planeet bevolken en die geloven dat hun mensheid alleen in het Universum aanwezig was en dat er geen intelligent leven bestaat op ook maar één andere planeet in de gigantische Schepping van God.

Ik ben Marina, die op dit moment op alle kleine schermen van jullie computers binnen komt, en hoopt dat het grootste gedeelte van jullie, geliefde broers en zusters van planeet Aarde, zich mentaal met Ons willen verbinden en je vrijwillig wilt aanbieden om jullie missie op Aarde uit te voeren; de missie die velen zijn vergeten. Maar als jullie ontwaken uit je aardse sluimering, zul je worden toegevoegd aan al diegenen die samenwerken aan deze gigantische taak van het herstellen van de gehele mensheid op jullie waardevolle blauwe planeet, die gered kan worden.

Ik wens jullie veel bemoediging, en denk er alsjeblieft over na om jezelf aan te bieden om aan deze prachtige taak te werken, waarbij ieder van jullie zijn eigen speciale talenten en gaven gebruikt, omdat als je dat doet zou dat voor ons allemaal echt een grote hulp zijn!

Met dank aan Commandant Sohin en onze Commandant Ashtar!

Marina, Officier van het Tristar Ruimteschip

Channeler: Kris-Won