Cristian Won channelt Adama

Adama

Cristian  Won
June 9, 2011

Ik was een Koning van Atlantis en in die tijd waren de bewoners van de Aarde veel meer bekend met hun subtiele lichamen, waaruit meer vriendelijkheid en bevattingsvermogen straalde door de eenheid die werkelijk bestaat tussen alle wezens die de Schepping bevolken. In die tijd genoten we van het leven, deelden onze ervaringen en levensbeschouwingen en leerden van elkaar, anders dan tegenwoordig, waar de meeste mensen proberen misbruik te maken van omstandigheden om meer rijkdom of fortuinlijker te worden in het leven dan anderen. Jullie moeten inspanning leveren om de bolster te breken waarmee de Matrix, die door de Duisteren geschapen is, jullie hebben omhuld, en om eruit te komen. Als jullie die bolster breken die jullie gevangen hield in absolute onwetendheid, en je bevrijden van de illusie waarin de Duisteren jullie hebben ondergedompeld, dan zal ieder van jullie naar een lichtende en schitterende bestemming vliegen en elkaar opwachten, overeenkomstig jullie karma.

Maar voordien is het nodig om een titanische inspanning te leveren en het stevige besluit te nemen om TE ONTWAKEN en om niet opnieuw in de droom van de eeuwen te vallen. Het is geen makkelijke taak, dat is waar, maar daarom hebben jullie in deze tijd een veelvoud aan Liefdevolle Wezens die je hun ondersteuning bieden om jullie op te tillen naar hoogten die jullie nog niet kenden, maar die zelfs meer WERKELIJK zijn dan de wereld waarvan jullie denken dat die werkelijk is, en waarin jullie tot nu toe elke dag van al jullie levens hebben geleefd.

Enkelen van jullie zijn wakker aan het worden en doen het echt goed, bravo! – een handvol zijn volledig ontwaakt en er is voor hen geen mogelijkheid om terug te keren, want de Waarheid houdt hen goed verankerd in de spirituele Werkelijkheid waarin ze voortdurend al leven. Zij die al volledig ontwaakt zijn (niet zij die beginnen wakker te worden) weten heel goed dat ze de kennis die ze nu hebben niet voor zichzelf kunnen houden, ze weten dat ze die moeten delen met de rest, specifiek met hen die nu wakker worden.

Ze weten ook – en ze hoeven dat niet op het internet te lezen of in een boek – dat er nu meer dan ooit een kritieke massa nodig is, dat is te zeggen, een minimum aantal mensen om hun ogen te openen voor de misères die in de wereld bestaan die de Duisteren jullie hebben geboden (zodat zij door kunnen gaan zichzelf te zijn als meesters van de wereld), en om het Pad te tonen aan de rest die nog niet ontwaakt zijn voor deze Waarheid [over de duisteren]

Daarom, Adriano [Adriano is een van onze Spaanse vertalers. Hij is schilder en eigenaar van de nieuwe website Despertando.me – Kees, GalacticChannelings.com], hebben wij jou geïnspireerd om je Kunst Tentoonstelling te noemen: “Weg naar Waarheid”, en jij weet dat dit zo is. Wij die jou inspireerden om deze naam er aan te geven, is dat niet zo? (hij glimlacht)

Ik was een Koning in verre tijden, toen een prachtig en uniek continent trots oprees boven de wateren van jullie planeet Gaia. Nu wordt ik gekend als Adama, en jullie weten nu (daar er enkele pagina’s zijn op het internet die over mij spreken) dat ik heden de leider ben van een gemeenschap die onder de aarde woont in een ondergrondse stad die Telos wordt genoemd, die stoffelijke onder Mount Shasta wordt gevonden, in de Verenigde Staten.

Als het spirituele proces Ascentie plaats vindt in de mensheid [die woont] op de oppervlakte van onze planeet, zullen vele deuren opengaan voor jullie allemaal, en door deze Portalen is het dat talloze beschavingen met jullie contact zullen maken en dat dit jullie zal voorzien van een unieke gelegenheid om jullie hart omhoog te laten gaan, ten eerste, en ten tweede om nieuwe technologieën te leren èn om jullie leven makkelijker en minder afhankelijk te maken van dat jullie de hele dag moeten werken om in staat te zijn te overleven.

Om dit kritieke aantal, deze massa te bereiken die nodig is zodat de opheffing van de mensheid waar wordt, is het heel eenvoudig wat jullie moeten doen: luister naar het advies van iemand die al veel langer heeft geleefd op Gaia, sedert onsterfelijke en voorouderlijke tijden. Ten eerste moeten jullie allen die ontwaken en in dichtbije locaties wonen samenkomen en groepsmediaties doen op de wijze om de opkomende energie te materialiseren die jullie gehele omgeving omvat en om het bewustzijn te doen optillen van allen die wonen in dat gebied.

Ten tweede, maak via het internet contact met mensen die hun niveau van bewustzijn ook omhoog laten gaan en die verweg wonen, zoals op andere continenten, maar waarmee jullie een helder en algemeen bekende affiniteit hebben, “alsof jullie die al altijd hebben gekend” en een broederlijke genegenheid, die jullie verenigt, ondanks het feit dat je elkaar niet kent op het stoffelijke vlak. In de subtiele of innerlijke lagen kennen jullie elkaar zeker wel en werken jullie samen.

Ten slotte, probeer een mentale zuiverheid en verheven gevoelens in je hart te handhaven, om jezelf te beschermen tegen de instroom van en afleidingen voor een makkelijk en egoïstisch leven waarmee de Duistere Krachten wanhopig proberen om hun macht over jullie te bewaren. Zij handelen al wanhopig omdat ze heel goed weten dat er steeds meer mensen ontwaken. Dit is weer een andere reden waarom Wij jullie hebben geïnspireerd zodat jullie je nieuwe wapen van tegenaanval oproepen, de broederschap gemeenschap, “Despertando me”. Zijn jullie verbaasd? Er gebeurt niets bij toeval; jullie worden altijd geleid en jullie antwoorden zeer goed op onze inspiraties. Ga zo door, want alles is bezig te gebeuren overeenkomstig het Plan dat door Sublieme Wezens is ontworpen en zij hebben iedere stap zeer goed gepland, om de Duistere Krachten te verslaan.

Jullie kunnen voortdurend rekenen op onze ondersteuning, omdat onze hulp nodig is op dit moment zodat het Goddelijke Plan zich op Gaia manifesteert. Maar, de eerste daad moet van jullie komen, want zo gebeurt dit in alle kwartieren van het Universum. Reken op ons, en wij rekenen op jullie.

Zo zij het. En zo is het.

Bron: Adama

Channeler: Cristian  Won

Vertaling: Winny