Cristian Won – Alfa Schip – Galactische Federatie van Licht.

Alfa Schip – Galactische Federatie van Licht.

Gechanneld door: Cristian Won
1 Februari 2010

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Ja, de groeten aan alle onze broeders op Aarde, met wie wij verbonden zijn in een gevoel van broederschap en met wie wij op innerlijke niveaus verbonden zijn. Hoe zouden wij jullie hulpeloos kunnen achterlaten in zulke kritieke momenten als waar je nu in leeft en waarmee je meer en meer mee te maken krijgt voordat de verandering op korte termijn plaatsvindt? Waarom zouden wij jullie niet helpen in het confronteren van deze afschuwelijke kwaadaardige machten die zich in hun idiote ambitie voorbereiden hun laatste middelen te gebruiken om de heren van Goedheid en Liefde te verslaan?

Wij hebben al geprobeerd verschillende regeringen op jullie aardbol te overtuigen zodat zij hun dreigementen om nucleaire wapenarsenalen te gebruiken zullen stoppen, maar de duistere machten hebben hun werk goed gedaan en het is ons nog niet gelukt om jullie leiders te laten begrijpen dat een overeenstemming over nucleaire ontwapening de beste optie is voor alle landen. Zonder uitzondering, zonder verwachting en met een krachtige en tijdloze beslissing om ze nooit meer te produceren of op te slaan.

De genoemde geheime regering van deze planeet, die in het geheim werkt, weet dat haar macht voornamelijk ligt op het genereren van angst in de samenleving, omdat angst voor een aanval door buitenlandse machten ervoor zorgt dat de mensen hun land ondersteunen en danken voor het grote aantal soldaten, wiens hersenen zijn gebrainwasht door hun superieuren zodat zij klaar zijn om “hun leven te geven voor hun land”.

Zij vragen hen (de soldaten) om hun levens op te offeren voor een land dat hen naar een mogelijke dood stuurt, voor waarden die zij niet begrijpen maar die elke soldaat van een land in gedachten moet houden. De soldaten realiseren zich niet dat zij maar pionnen op een schaakbord zijn, waarvan de belangrijke stukken verborgen worden gehouden en die het lot van duizenden van hen bepalen om hun eigen inhaligheid en machtsbegering te bevredigen. Maar zelfs die personen die het lot van landen bepalen vanuit hun verborgen bunkers worden veranderd door ontastbare krachten die zo oud zijn als de mens zelf.

Deze kwaadaardige energieën zijn zeer machtig (dat moeten ze ook zijn, om zichzelf al millennia lang aan de macht te houden) – maar hun cyclus is voorbij, en zij weten het. Echter, zij weten dat zij zo machtig zijn en zij hebben zo genoten van hun regentschap en dominantie over landen en mensen op de planeet, dat zij hun verrotte en weerzinwekkende bestuur niet willen stoppen en overdragen aan de machten van licht die overal op deze planeet overwinnen, geleid door de glorieuze en spoedig zegevierende heren van Ashtar Sheran die, omringd door een goddelijk lichtaureool, gekomen zijn om deze planeet weer op te eisen voor de Goede machten.

Ashtar Sheran, opperbevelhebber van alle beschikbare troepen op dit moment om jullie allemaal te beschermen tegen de nutteloze laatste gevechten van de duisteren, heeft al diverse officiële mededelingen aan de mensheid gedaan via diverse kanalen die als woordvoerders of boodschappers voor jullie allemaal zijn opgetreden. Zijn officiële mededelingen zijn beschikbaar op het Internet en je kunt ze opzoeken en leren over deze prijzenswaardige sanerings- en reddingsmissie.

Het is ons doel om aan ieder van jullie, via deze officiële mededelingen, het vertrouwen te zenden en de veiligheid die jullie nodig hebben in deze tijden en die cruciaal voor jullie zijn, evenals het wapen dat je nu nodig hebt om de angst te overwinnen, de angst die – zoals wij al eerder zeiden – het voornaamste hulpmiddel van de duisteren is.

Daarom willen wij nogmaals aan jullie vertellen – en wij zullen hier geen genoeg van krijgen omdat je hiernaar moet luisteren – dat je onze ondersteuning en assistentie hebt in deze nieuwe en laatste kruistocht tegen de duistere machten. Weet dat wij allemaal betrokken zijn bij dit finale gevecht, jullie en wij, allemaal samen totdat wij het voor elkaar krijgen om alles wat onwenselijk is en wat niet langer thuishoort op de nieuwe Aarde en in de Nieuwe Mensheid voor altijd te verbannen.

Reken op ons en onze ondersteuning. Wij zullen jullie niet aan je lot overlaten, omdat God ons samengebracht heeft in een algemeen lot, zo glorieus en plezierig als mensen op Aarde nog nooit gekend hebben.

Wees gezegend!

Het Alfa Sterrenschip

Channeler: Cristian