Het Ashtar Command: Verander Je Gedachten Over De Toekomst

Het Ashtar Command: Verander Je Gedachten Over De Toekomst

Gechanneld door: Schieb Band – 30 Augustus 2021

Dierbare Broeders en Zusters van planeet Aarde! Wij zijn HET ASHTAR COMMAND!

Hier zijn is een reden voor veel vreugde. Wij willen vandaag alles aanvullen, wat eerder door Michael is gezegd: Wees er klaar voor, er is geen tijd meer voor jullie om alleen maar te dromen. Je kunt dromen, en dat moet je ook, maar altijd met focus en met de zekerheid dat de droom uit zal komen. We zijn in de laatste voorbereidingen voor dit “Grote Moment”, voor het moment van ontwaken van deze mensheid; een lijdende, inferieure, geknechte mensheid, totaal zonder plezier, zonder vreugde, zonder geluk, die haar zoveel jaren, ik zou zelfs zeggen millennia, is opgedrongen.

Aan dit alles komt een einde. Probeer je niet steeds voor te stellen wat er gaat gebeuren. Ik wil je hiervoor waarschuwen. Wanneer je denkt, je zorgen maakt over wat er gaat gebeuren, vergeet dan nooit dat je gedachten worden uitgezonden in het universum; en door de snelheid waarmee alles gebeurt, creëer je uitbarstingen van paniek en angst. Dus stel ik voor dat ieder van jullie, niet denkt, er niet over praat, geen commentaar geeft. Als je echt wilt helpen, om het proces te versnellen, denk dan aan een perfecte planeet, denk aan een beschaving in vrede, die alleen liefde uitstraalt, alles omarmend. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, welke vorm, welke kleur je hebt; iedereen leeft harmonieus samen. De grenzen van landen die diplomatiek zijn afgebroken, en de burgers die kunnen komen en gaan wanneer ze willen, omdat de grond aan niemand toebehoort. De politieke uitbreidingen van elk land zijn van niemand, de grond is van Gaia.

Dus op dit moment maken we ons niet al te veel zorgen over het opnieuw vaststellen van de grenzen. Onze enige intentie op dit moment, is om ze simpelweg vrij te maken. Er zal geen beperking zijn van komen en gaan. Omdat we ook moeten denken, dat er niet langer een reden zal zijn om van het ene punt naar het andere te gaan, omdat het beter is waar je bent. Omdat iedereen recht zal hebben op alles, zal het niemand aan iets ontbreken.

Dit is dus de gedachte die je moet uitstralen: vrede, harmonie, vriendschap, gelijkheid, overvloed, voor iedereen. Jullie hebben de gewoonte om alles wat jullie bezitten als van jullie te beschouwen; niets is van jullie. Alles wat zich op de oppervlakte van deze planeet bevindt, behoort toe aan de planeet. Vandaag word je geboren en sterf je, en wat er is blijft, niemand neemt iets weg. Dus laten we leren om bezittingen los te laten, laten we leren om de ketenen los te laten die je binden aan verworvenheden, aan rijkdom, terwijl zovelen niets hebben.

Dus laten we een nieuwe wereld beginnen, zonder gehechtheid, zonder bezittingen, gewoon gelijk verdelen onder iedereen. Ik hoop van harte dat jullie daar klaar voor zijn. Te denken dat “klaar zijn om naar de Vijfde Dimensie te gaan enkel liefde uitstralen is”, is dat niet. De Vijfde Dimensie leren, is precies alle broeders als broeders zien, niet als vijanden, niet als concurrenten, niet als overweldigers. Wat zou het ideaal zijn voor deze nieuwe wereld? Dat iedereen, zonder uitzondering, recht zou hebben op dezelfde huisvesting, dezelfde overvloedige hoeveelheid voedsel op tafel, dezelfde hoeveelheid geld-energie op hun rekeningen. Werken zou een keuze zijn, niet opgelegd. Iedereen zou met liefde werken en het beste geven voor het geheel; niet om zijn ego te strelen, niet om te denken dat hij de beste is. Iedereen zou het recht hebben op kennis. Iedereen zal het recht hebben op onderwijs, en iedereen zal leren wat werkelijk belangrijk is om in harmonie te leven, en alleen liefde uit te stralen.

Dus vraag ik ieder van jullie om zich niet de conflicten, de revoluties, de doden, de moorden voor te stellen, die jullie creëren in de verwachting van wat komen gaat. Dit weerklinkt ook in het Al. Zoals Michael zei: Wij hebben het evenwicht bereikt van een tijdlijn, waarin alles op een evenwichtige manier zal gebeuren en op de minst gecompliceerde en rampzalige manier mogelijk. Nu, als je angst blijft uitstralen, conflicten ziet, oorlogen ziet, gevechten ziet, meer en meer doden ziet, dan galmt dat ook na. En als het dan gebeurt, zul je ons vragen: “Maar hebt je niet gezegd dat het vreedzaam zou zijn?” Van onze kant, ja. Nu doen jullie je deel, en het is niet mooi om te zien.

Het is interessant hoe wij praten en praten en praten, en jullie blijven op de verkeerde manier handelen. Jullie denken dat gedachten, kleine opmerkingen, tot niets leiden, het zijn maar gedachten. Dus zeg ik jullie, het Vijf Dimensionale Licht dat naar de planeet komt, creëert precies wat jullie denken. En dat is wat er aan het gebeuren is. Jullie creëren zeer negatieve denkbeelden over wat er gaat gebeuren. Kunnen jullie je denken veranderen? Natuurlijk kan dat.

Als je vertrouwt op wat wij zeggen en gelooft dat alles op de best mogelijke manier zal gebeuren, zou je je alleen maar vrede en harmonie voorstellen, niets anders; de rest is aan ons. Maar jullie geven commentaar, jullie verspreiden, jullie denken, jullie zeggen alleen maar negatieve dingen. Niet alleen help jullie het proces helemaal niet, jullie vertragen het, omdat we manieren moeten blijven vinden om een positieve energie in evenwicht te brengen bovenop wat jullie denken. Dus denk gewoon, dat alles zal gebeuren met de liefde van Vader/Moeder God. Het maakt niet uit wat het is, het zal met pure liefde zijn. Dit is hoe je een sfeer van vrede en harmonie creëert. Denk veel na over wat we hebben gezegd. Let op jullie gedachten, let op jullie woorden, let op jullie daden, en jullie denken en spreken niet alleen, maar deel het, zodat het meer en meer groeit. Echt, we proberen het menselijk bewustzijn te begrijpen, maar soms is het moeilijk. Jullie zijn zo gewend aan lijden, zo gewend aan negativiteit, dat jullie je geen betere wereld kunnen voorstellen. De gewoonten gaan door, er is niets veranderd.

Dus hoop ik dat ieder van jullie zijn deel zal doen in dit proces. Jullie zijn niet met weinigen op de planeet, er zijn miljoenen ontwaakten, dus doe jullie deel als ontwaakten. Straal alleen vrede, harmonie, liefde en gelijkheid uit, dat is alles. Laat geen andere gevoelens weerklinken, want op die manier voeg je meer vuur toe aan het vuur dat al brandt, en het zal nog meer branden.

Ik hoop dat ik heel duidelijk ben geweest. Ik hoop dat jullie werkelijk je trillingen veranderen, veranderen wat je denkt, veranderen wat je wilt. Want op het eerste gezicht lijkt het ons allemaal niet dat jullie deze Nieuwe Wereld willen. Het lijkt ons dat jullie verder willen leven in deze Derde Dimensie, waar liefde al lang vergeten is, gelijkheid niet meer bestaat, en ieder van jullie een eenzaam en geïsoleerd wezen is geworden; ofwel van ons ofwel van het universum.

Het Ashtar Command.

Kanaal: Schieb Band

Bron

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org