Disclosure UFO Fenomeen: ASHTAR: CONTACT ANDERE DIMENSIES

Disclosure UFO Fenomeen

1 augustus 2022 / Door Arthura Hector

ASHTAR: CONTACT ANDERE DIMENSIES

NEXT STEP
De volgende stap: Er gaat een belangrijke onthulling plaatsvinden in het contact met de andere dimensies. De sterrenbroeders en zusters vanuit Goddelijke liefdeslicht staan klaar om met jou in contact te komen. De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne zorgen voor een vertraging en werpen zo een sluier over deze positieve vooruitgang. Ondanks alle tegenwerking wordt er een volgende stap gerealiseerd in het openbaar maken van het UFO bewijsmateriaal.

ZWITSERLAND
Wanneer Zwitserland niet langer meer de neutrale positie in deze oorlog inneemt en betrokken raakt in dit conflict, wordt er gekozen voor een andere koers. Zwitserland is vanuit de oudheid het centrale energetische punt binnen Europa en speelt een belangrijke rol in de onthulling van het UFO contact. Vele bewijzen zijn in het geheim opgeslagen en ook Nederland draagt daaraan bij.

UFO BEWIJS
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne met daarnaast de invloed van de NATO vormen samen een energetische driehoek. In deze driehoek kunnen de conflicten versneld uitgewerkt worden, vooral met de verhoogde energie van het diamantlicht en het opengaan van de Siriuspoort. De vertraging is opgezet om dit alles om te buigen naar een eigen manier van handelen. De invloed van Nederland is hierbij sterk aanwezig.

Het congres van 17 mei 2022 (zie link) creëerde een opening om een bijdragen te leveren tot het openbaar maken van het buitenaards contact. De volgende stap om deze bekendmaking te onderbouwen zal anders verlopen dan gepland stond. De vertraging die nu ontstaat brengt de positie van de lichtdimensies in een bepaalde situatie. Zij zullen zich gaan beraden om de mensheid op een andere wijze te gaan informeren.

PLAN B
Zoals ik, Ashtar al benoemde, zullen ook wij (Ashtar Command) overgaan tot een volgende stap, wij helpen mee om het plan B verder tot uitvoering te brengen. Dit houdt in: ‘Vele mensen individueel benaderen.’ Als de politieke leiders niet meewerken gaan wij door met het openbaar maken van de interdimensionale contacten. Wanneer Rusland de discloser had aangekondigd, dan zou Europa (NATO) spoedig volgen. Dit plan A werd van de baan geveegd en de oorlog werd doorgezet en verlengd. Dit alles om tijd te winnen en de sluier te vergroten.

Op het UFO congres van 17 mei 2022 is uiteindelijk besloten om de voortgang van deze bijeenkomst in het geheim voort te zetten. De grootmachten komen deze maand bij elkaar in een besloten congres. Er zijn machthebbers die de hoofdrol willen spelen in deze discloser van het UFO fenomeen. Het spel van de grote ego’s is nog niet gestreden. Ze betwisten elkaar wie de koploper zal worden in het ruimteprogramma, zodat ook hier een bepaalde ‘winst’ uitgehaald kan worden.

“Besef leiders van de aarde waar het werkelijk om gaat: In eenheid met elkaar samen werken en het gezamenlijk naar buiten brengen van dit bijzondere nieuws, zodat de mensheid zich veilig voelt.” 

Meer lezen >>>