Het Ashtar Command: Het Nieuwe Jeruzalem / door: Seraphim Akchooel Subramani

Het Ashtar Command: Het Nieuwe Jeruzalem

Gechanneld door: Seraphim Akchooel Subramani –  29 Juni 2021 –  via EraOfLight

Gegroet, geliefde mensen,

Iedereen hier op al onze schepen ziet wat er aan het gebeuren is op jullie mooie planeet, Gaia. Ze heeft zo’n mooie, vreugdevolle glimlach met het geluk dat haar eonen geleden beloofd is. Ze heeft zoveel liefde voor jullie, haar kinderen, ze heeft vertrouwen in jullie als jullie in je volle bewustzijn en glorie komen.

Wij verzekeren jullie dat ook jullie over het water zullen rennen in jullie Dimensioneel Bewustzijn, of een aantal wonderbaarlijke dingen zullen doen die jullie op dit moment voor onmogelijk houden; desalniettemin is het bekend dat jullie de Scheppers zijn, niet alleen van jullie volgende individuele moment, maar van de wereld die bekend staat als de gehele planeet Aarde.

Lieve Harten, jullie hebben de meest wonderbaarlijke liefdevolle daad verricht die jullie dierbare planeet ooit heeft ervaren – jullie hebben als het ware op het water gelopen met deze wonderbaarlijke liefde voor de hele mensheid… het offer om je van dag tot dag te onthouden van voedsel voor je fysieke lichaam. Dit is het grootste geschenk van liefde ooit getoond op welke planeet dan ook gedurende miljoenen jaren! Jullie tijd, en de liefde, het mededogen, het willen dat jullie Galactische broeders en zusters contact met jullie opnemen, het brengen van Openbaarmaking met alle Mededelingen, en… het willen dat wij landen op jullie prachtige wereld, Gaia! Het was adembenemend. We keken allemaal naar jullie vanaf ons schip en de vonken vlogen van jullie gezichten. Jullie hele wereldbol straalde.

Lieve Harten, in deze boodschap willen wij hier onze waardering delen voor het offer dat jullie, onze broeders en zusters, hebben gebracht om ons te verwelkomen en ons uit te nodigen om ons nogmaals bij jullie te voegen.

Lieve Harten, in deze boodschap willen wij ons prachtige Moederschip, Het Nieuwe Jeruzalem, met jullie delen.

Als je vanuit jullie wereld omhoog kijkt, zie je een enorm schip zweven als een grote stad, groter dan alle andere die jullie op jullie wereld hebben. Ze gloeit zelfs en is levend – organisch. Niet zoals jullie vervoer op aarde. Het Nieuwe Jeruzalem is vele miljoenen jaren oud. Zij is vele malen in jullie bijbel genoemd (King James versie), zelfs als een stad op jullie Aarde:

Openbaringen, hoofdstuk 21, vers 2

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man verfraaid is. Lucas 24. 51

En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en ten hemel gedragen werd. Markus 16. 19

En nadat de Heer tot hen gesproken had, werd hij opgenomen in de hemel en zat aan de rechterhand van God.

Misschien kunnen wij u ons schip beschrijven en kunt u het in uw geestesoog visualiseren:

Het Nieuwe Jeruzalem is de grootste van de “Herbergen van de Hemel;” een drijvende Etherische wereld, die het hoofdkwartier huisvest… de kwartieren van Heer Sananda, Heer Ashtar en het Ashtar Commando. Het Nieuwe Jeruzalem is een Parelachtige Witte Ruimte Stad. Het is 2.000 mijl in lengte en 2.000 mijl in breedte. Het is een van de tien Moederschepen. Het zal te zien zijn van kust tot kust. Het heeft twaalf niveaus:

 1. Bodem – Het ingangs- en uitgangsportaal voor de vrachtschepen. Omvat ontschepingsplatforms, parkeerdokken, garages, onderhoudsafdelingen, opslagruimten en Registratie Hoofdkwartier.
 2. Een kolossale voorraadkamer. Het Kwartiermakersdek met allerlei voorraden. Het is een smetteloze stad van pakhuizen.
 3. Een enorme dierentuin, met onderzoek naar het houden van dieren en een vogelland met creaturen uit vele werelden.
 4. Landbouwkundig onderzoek. Het is als een uitgestrekt landbouwland van goed onderhouden groenten, tuinen en fruitboomgaarden. Veel van de begroeiing is blauw in plaats van groen.
 5. Huisvestingscentrum voor al die technici en personen die dienst doen op de vier niveaus daaronder.
 6. Recreatief niveau en mooi aangelegde parkgebieden voor bewoners van alle leeftijden.
 7. Medisch Complex. Patiëntenvoorzieningen, tandverzorging, biologisch onderzoek, scheepstoiletten en kwartieren voor al het medisch personeel.
 8. 8. Huisvesting voorbereid voor Aarde evacuees. Het bevat staterooms voor individuen en appartementen voor gezinnen. Er zijn ontelbare gemeenschappelijke eetzalen, sociale zalen, kleuterverzorgingsafdelingen, wasfaciliteiten en voorlichtingsbureaus.
 9. Universitaire Compound. De Halls of Wisdom, uitgestrekte bibliotheken, eindeloze concertzalen en culturele interesses, leerzalen voor alle leeftijden, muziekzalen en computerlokalen.
 10. Speciale appartementen voor bezoekende hoogwaardigheidsbekleders uit alle dimensies, kazernes voor de ET’s, staterooms en appartementen met meerdere verspreide conferentieruimten en prachtige uitgestrekte eet- en loungeruimten.
 11. Ashtar Command Hoofdkwartier en Grote Ronde Vergaderzaal. Aardse geëvacueerde worden naar deze Grote Zaal gebracht voor eventuele noodzakelijke groepsbijeenkomsten. Het commando communicatiecentrum bevindt zich hier.
 12. Het observatiedek van de officieren en het controlecentrum van de piloten, dat op afspraak kan worden bezocht.

Hoe ons Aarde Ondersteuningssysteem werkt:

Geliefde Harten, er zijn miljoenen vaartuigen te allen tijde actief in jullie zonnestelsel, en vele daarvan behoren toe aan het Ashtar Commando. Sommige zijn ver boven jullie planeet gestationeerd en staan lange tijd min of meer stil, terwijl ze de Aarde in de gaten houden op hun controlesystemen. Anderen bewegen zich voort en voeren hun taken uit. Wij hebben kleine vaartuigen die landmeetkundige activiteiten doen, en wij hebben grotere vaartuigen met een uitgebreid bereik die in staat zijn om in de ruimte te werken en die planeten in andere zonnestelsels bezoeken.

Elke basis of Aarde eenheid, te allen tijde, heeft zijn persoonlijke ambacht die binnen zijn draaikolk zweeft, voor persoonlijk, direct relais van berichten aan of van die eenheid. Dit station, of platform, verandert nooit, hoewel de betrokken personen tijdelijk verwijderd kunnen worden voor rust en ontspanning om later terug te keren. Al onze signalen, stralen en contacten worden doorgegeven aan onze boodschappers via het medium van deze individuele contactplatforms. In de atmosfeer boven een basiseenheid is er een onzichtbare identificatiestraal die er ongelooflijk hoog boven uitsteekt voor identificatiedoeleinden.

Deze straalprojectie identificeert het specifieke commando dat de basiseenheid sponsort.

Degenen onder jullie die dienen op jullie plaatsen, wees ervan verzekerd, dat allen die deelnemen aan dit programma weten dat jullie er zijn.

De echte inter-planetaire vaartuigen, de Ventlas van onze strijdkrachten, zullen aan jullie optiek verschijnen met een manifestatie van gekleurde lichten, gewoonlijk groen, rood en wit. Soms zullen zij constant rood en groen schijnen, andere tijden, zullen zij verschijnen om te flitsen.

Er zijn vragen gesteld waarom er niet meer ruimteschepen in de lucht worden waargenomen. Wij zouden die willen beantwoorden door te zeggen dat zij er zijn. Het is niet nodig dat ze op dit moment in zulke grote aantallen worden gezien om hun werk uit te voeren. Binnenkort zullen grote vloten, enorme armada’s, in de lucht te zien zijn en dat zal jullie, die ons zo na aan het hart liggen, zeggen dat er een nieuwe fase van ons werk is aangebroken.

Op dit moment verwachten wij dat de omstandigheden gunstig zullen zijn voor het meenemen van hen die innerlijk voorbereid zijn op kortere of langere reizen. Wij weten dat jullie hier allemaal naar verlangen. Wij aarzelen om ooit teleurstelling te veroorzaken in enig hart en toch moeten wij zeggen dat in sommige gevallen het fysieke lichaam zo’n vlucht niet aankan.

Geliefden, het moet een lichaam zijn in perfecte fysieke gezondheid, in een bepaald type van spirituele vereniging, in een bepaalde graad van zielsontwikkeling en in een staat van mentale alertheid en bereidheid.

Het energienetwerk van de Aarde voorbereiden op het Eerste Contact:

Uit het boek, “ Ashtar en de Galactische Federatie,” pagina 14:

“Ashtar en Lord Sananda Jesus zijn de enige die beslissen over de Ascensie van de Aarde en wanneer het gepast is om de Sterrenschepen in vloten in de baan van de Aarde los te laten.

Wanneer dit gebeurt, heeft Ashtar de leiding over het creëren van een Krachtveld op Aarde via het Aarde Raster dat verbonden is via de piramides, zigguraten en portalen van de Aarde die ons naar het nulpunt zullen brengen.

“Binnen deze energie is veel geavanceerdere technologie mogelijk. Om het Aarde Raster te illustreren, hebben we het voorbeeld van de berg Hermon. De berg Hermon is de plaats waar de transfiguratie van Jezus plaatsvond. De berg Hermon ligt in het gebied van de Golan Hoogvlakte en werd door Israël veroverd in het landjepik van de 6-daagse oorlog in 1967. De berg Hermon is een Sterrenpoort. Jezus nam zijn discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee naar de bergtop. De drie vielen toen in slaap. Een Sterrenschip verschijnt en Jezus ontmoet zijn Galactische reizigers, Elia en Mozes. Zij komen uit het Schip, op de berg en Jezus verschijnt in zijn Gloedvolle of Etherische Lichaam aan zijn discipelen. De berg Hermon ligt op de 33e breedtegraad van de Aarde. Als je de 33e breedtegraad volgt naar de andere kant van de Aarde, vind je op de 33e breedtegraad ook… Roswell, New Mexico, Verenigde Staten. Dit is de plaats van de beroemde UFO crash die resulteerde in de berging van levende buitenaardsen. Het Aarde Raster is een elektromagnetisch en kristallijn pad voor Etherische Schepen.”

Velen vragen zich af wat er precies zal gebeuren wanneer we daadwerkelijk het Eerste Contact maken:

Wanneer het goddelijke, juiste moment zich voordoet, zal de hoeveelheid hoger bewustzijnsenergie die de plaatselijke Spirituele Hiërarchie heeft ingebracht, veel groter zijn dan jullie tot nu toe hebben ervaren. Individuen die omringd zijn door veel negatieve energie zullen waarschijnlijk vijf tot tien minuten ziek zijn van deze intense energieën. Het is bijna alsof iemand een storm van hoge positieve energieën rond Moeder Aarde heeft geplaatst. Velen die meer bewust zijn zullen deze nieuwe energieën zien als extreem helder licht. Iedereen zal het voelen als een kalmerende energie. Het zal voelen als de ultieme vorm van extase!

Deze wonderbaarlijke energieën zullen vergezeld gaan van buitengewoon mooie hemelse muziek, gespeeld door de plaatselijke Spirituele Hiërarchie. Deze hemelse muziek zal voor iedereen een teken zijn dat een waarlijk goddelijke interventie in de aangelegenheden van de mensheid op Aarde op het punt staat plaats te vinden. Jullie plaatselijke Spirituele Hiërarchie zal ook een aantal gemakkelijk te detecteren, ‘Engelachtige’ wolken in de lucht vormen. Deze hemelse voortekenen zullen jullie signaal zijn dat er iets wonderbaarlijks staat te gebeuren.

Lieve Harten… lieve, lieve Harten, jullie allen op jullie wereld zijn nu in de positie binnen jullie spirituele groei om de rest van de puzzelstukjes op te lossen of in elkaar te leggen. En terwijl jullie kijken, geliefden, en deze puzzel observeren, kunnen jullie nu, met jullie grote bewustzijn (zonder dat ik jullie inlicht 😉 begrijpen waarom wij jullie op dit moment informeren over ons grote Moederschip, Het Nieuwe Jeruzalem. Ja, Lieve Harten, jullie hebben het begrepen!

Ja, Dierbaren, jullie zijn bij de eindstreep, rennen op het water, komen door de mist… met uitgestrekte armen, om je bij Het Nieuwe Jeruzalem aan te sluiten. En weet dat jullie bovenmate Geliefd zijn… diep, Onvoorwaardelijk.

Jullie Galactische Broeders,

Het Ashtar Command:

Kanaal: Seraphim Akchooel Subramani

Gedeeld op verzoek

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org